Kako  pripremiti vrtnu zemlju za sadnju i izvedbu!?

Najveća pogreške koje čine vrtlari u večini slučajeva je u pripremi tla na kojem će izvoditi sadnju Prije sadnje ništa ne radite u svom dvorištu, pripremite svoje vrtne gredice kopanjem kako bi stvorili propusno tlo i dodavali organske tvari! Takav potez i rad može uštedjeti veliko razočaranje možda i više nego bilo koji drugi faktor. Tlo je najbitniej od samog početka.

Ako radite s potpuno novimvrtom, bilo bi dobro sačekati jesen kako bi ga mogli kvalitetno i dobro pripremiti za sadnju. Ovo je često pravilo kod radova u vrtu. To također znači da imate manje posla sljedećeg proljeća.

Ako je tlo još uvijek polu-smrznutu ili vlažano, kopanje u tlu možebiti kompaktano i može naškoditi njegovoj strukturi. Optimalna priprema zemljišta olakšava ne samo kasniju njegu nego u startu omogućava biljkama da imaju puno bolje uvijete za zdrav razvoj. Bez obzira na to da li je vrt velik ili mali i da li u njemu uzgajate voće i povrće ili cvijeetnice i grmove – brižljiva priprema i obrada zemljišta preduvijet je za njihov rast i razvoj.

Kada se razmatra pitanje kvaliteta vašeg površine ili vrta, kao prvo bitno je da utvrdite kojem tipu pripada tlo, a zatim, ako je potrebno poboljšati njegove fizičke i kemijske osobine. Po svom sastavu razlikujemo više tipova zemljišta.

Lako, pijeskovito tlo je jednostavno za obradu i pripremu. Njegova karakteristika je da se vrlo brzo isušuje i da ne zadržava vodu i hranljive sastojke. Sa druge strane, ono se na proljeće brže zagrijava, pa je time lakše za obradu. Dodavanjem komposta ovoj vrsti zemlje možete znatno poboljšati njene karakteristike. Uz pripremu koja odgovara zahtjeevima tla može se poboljšati i tvrdo, teško tlo tako da mnoge biljke bez problema rasti i uspijevati na ovakvoj vrsti terena.

Kod teškog tla sa glinovitim slojevima ne može se izbjeći duboko oranje u jesen. To naročito važi za novu sijetvu gredica, ali i kada vrt pripremate za prvu sadnju. Kod ekstremno tvrduh slojeva tla koji su nastali tokom građevinskih radova ili zbog vibracija vozila, preporučuje se da se njegov površinski sloj potpuno skine i stavi u stranu. Zatim treba rastresti donji sloj dubokim oranjem i potom vratiti sloj koji je prethodno bio uklonjen. Čim se zemljište u proljeće isuši tako da se zemlja više ne ljepi za cipele, a grube grude nastale tokom okopavanja prethodne jeseni počnu se raspadati zbog djelovanja mraza, znači da je pravo vrijeeme za obradu kultivatorom ili frezom.

Za laka i srednje teška tla preporučuje se obrada vilama, jer one „štede” tlo. Potpuno je dovoljno da ga samo duboko rastresete i pri tom ne utabate. Još je i bolje ako ga umijesto vilama obradite rovicom. Kod rastresitog tla bogatog humusom uštedjet ćete na vremenu, ako koristite kultivator sa pocinčanim dodacima, a pri tom ga i obogatite kompostom ili krečom od algi.

© 2015 Vrtovi Eucaliptus | Designed by Krunoslav Gorjanc